Sarieva / Hub е първата по рода си в България хибридна среда от организации и инициативи, създадени, за да обогатява културата на живеене и възприятие. Хъбът е shortcut за всеки към света на изкуството, културата, градския живот, дизайна, литературата. Sarieva продължава семейна традиция с дълбоки исторически корени в областта на културата и е основана върху актуална професионална експертиза, в които експериментът и откриването са задвижваща сила.

В Sarieva / Hub влизат организациите:
Sarieva / Gallery, artnewscafe, Open Arts Foundation, Кабинѐт. 

Научете повече

©Copyrights, Sarieva, 2022

Scroll to Top